1. موجود

  کتاب اصول و فنون پرستاری پوتر و پری دکتر طاهره نجفی قزلجه

  129,000تومان

  103,200 تومان

  تعداد صفحه 1176 انتشارات جامعه نگر تألیف پاتریشیاآی پاتر، آن گریفین پری، پاتریشیا ای.استوکرت، امی ام.هال ترجمه دکتر طاهره نجفی قزلجه
 2. موجود

  کتاب کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان - NICU دکتر ملیحه کدیور

  149,000تومان

  111,750 تومان

  تعداد صفحه 1056انتشارات جامعه نگر تألیف م.ترزه ورکلن - مارلن والدن ترجمه دکتر ملیحه کدیور
 3. موجود

  کتاب مرجع مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش ICU ، CCU و دیالیز عسکری

  79,000تومان

  71,100 تومان

  تعداد صفحه 692 انتشارات بشری تالیف دکتر محمدرضا عسگری
 4. تماس

  کتاب بانک سوالات پرستاری داخلی - جراحی

  22,900 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات حیدری تالیف عطیه اخلی
0